sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

Realizovan projekat "Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje“

Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje

Projekat „Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje“  ima za cilj da   podigne svijesti  svih interesnih strana o negativnim utjecajima na okoliš uslijed prekomjernog zagađenja otpadnim vodama, te  kroz akciju  izrade digitalnog katastra zagađivača pruži potrebna saznanja o dobrim praksama upravljanja otpadnim vodama. Konačni cilj je potaknuti građanstvo Općine Srebrenik da primjeni ove prakse upravljanja otpadnim vodama, te dati doprinos implementaciji LEAP-a u Općini Srebree

Ciljevi projekta su postignuti kroz implementaciju sljedećih aktivnosti:

 

 • Upoznavanje  sa stanjem  upravljanju otpadnim vodama u Općini  Srebrenik
 • Akcija o primjeni dobre prakse upravljanja otpadnim vodama
 • Sagledavanje rezultata projekta; 

    Faza1. Upoznavanje sa stanjem

 • Animirane interesne strane u projektu (Partneri u projektu, resorno Ministarstvo, obrazovne institucije, instituti, MSP , NVO i mediji.    
 • Izrađen Početni  izvještaj „ Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rijeke Tinje“
 • Pripremljen  i štampan  i podijeljen promotivni letak (100 komada )
 • Održavan okrugli sto 23.01.2019

Faza 2 : Akcija pozitivne prakse – Izrada digitalnog katastra zagađivača

 • Prikupljeni  i obrađeni dostupni podaci u sedam slivnih područja rijeke Tinje :  o broju stanovnika, načinu prikupljanja otpadnih voda, podaci o vodozahvatima, podaci sa koordinatama vodozahvata, privremeni izliva otpadnih voda, iscrtani su svi primarni i sekundarni vodotoci, te su snimljeni u kmz koordinatama tako je moguć slobodan pristup geografskom pozicioniranju obrađenih podatka putem Google Earth software-a, kao besplatne verzije koja je dostupna za svakoj zainteresiranoj strani ;
 • Izrađen Elaborat „ Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rijeke Tinje;
 • Izrađena Promotivna brošura

 

Faza3.Sagledavanje rezultata projekta

 • Pripremljena i organizovana završna radionica – 07.03.2019
 • Prezentirani rezultati projekta

 

Trajanje aktivnosti  15 dana

 

 Faza 4 Informiranje javnosti i vođenje projekta

 • Izvještavanje ( Objava na web stranici DIR-a www.istraz.org  )
 • Vođenje projekta  DIR ( Narativni i Finansijski izvještaj)

 

Trajanje aktivnosti  3 mjeseca 

0 0