sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

Realizovan projekat "Kako upravljamo energijom u našoj školi“ 19.12.2019 godine

U  Mješovitoj srednjoj elektro mašinskoj školi (MSEMŠ)  u Lukavcu   19.12.2019 ( četvrtak) realizovana je završna  radionica projekta „Kako upravljamo energijom u našoj školi“  u okviru javnog poziva   Općine Lukavac za  OCD/NVO - 2019 godina. Projekat implementira Društvo za istraživanje i razvoj (DIR)  u  partnerskoj saradnji sa  MS Elektro mašinskoj  školi Lukavac sklopu programa raspodjele namjenskih sredstava Općine Lukavac za organizacije civilnog duštva (OCD/NVO)  za 2019 godine

Projekt je  imao za cilj ukazati javnosti na problem potrošnje energije u javnim objektima  , te na mogućnost uštede energije u školama  putem primjene pozitivne prakse po metodologiji  EURONET 50/50 MAX  kroz promjenom ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih.

Projektne aktivnosti  realizovane su po metodologija EURONET 50/50 u devet koraka s ciljem postizanja energetskih i financijskih ušteda.

  1. Osnovan tim za energiju škole (23.09.2019godine) 27 učesnika (učenici i profesori EMS Lukavac) –Korak1
  2. Izvršen energijski obilazak 03-10.2019 god – Korak 2 - od strane strucnog saradnika DIR-a za energijsku efikasnost (Dr.Sanela Buljubašića dipl.ing.naš) - 03-10.2019 god, te sačinjen početni izvještaj koji je prezentiran projekat javnosti (Mr.Esad Arnautović menadžer projekta) 23.10.2019
  3. Realizovana edukacija, obuka i akcija tima za energiju kroz tri radionice  Korak 3,4,5, 6

Korišten edukativni materijal – E paket za srednje škole EURONET 50/50                                                      Predavači – Projektni tim DIR-a , koordinator projekta ispred škole i gosti- predstavnici CRP-a Tuzla

Prva radionici – Ušteda energije u školama  -održana 20.11.2019 godine učesnici tima za energiju su stekli slijedeća znanja : Izvori i oblici energije, korištenje energije u svakodnevnom životu i njezin efekat  na okoliš ; efekat  staklenika, klimatske promjene i zaštita klime; energetske uštede, energetska efikasnost, upotreba obnovljivih izvora energije

Druga  radionica –Energijski pregled- obuka  održana 27.11.2019 godine                                                                           Tema : Priprema za energijski pregled-obilazak                                                                                                                                                  Tim za energiju izvršio je pripreme za  energijski  pregled (obilazak), mjerenja, temperaturni profil i energetsko ispitivanje i ponašanje korisniaka vezano za uštedu energije                                                             Članovi tima  upoznati sa mjernim instrumentima za energijski pregled , te sa  domarom dogovoraju energetski pregled (obilazak) kako bi dobili pristup podacima o energetskom sistemu škole uključujući  podatke o grijanju podruma i relevantnih prostorija u školi.

Treća  radionica – Energijski pregled -akcija - održana 11.12.2019 godine

Aktivnosti i metode tima za energiju

  • Obilazi školsku zgradu zajedno  sa domarom.Posjećuju prostorije za nastavnike, učionice, školsko dvorište i prikupljaju podatke (Radni listić 2-1)
  • Mjeri temperature u svih dijelovima škole u približno isto vrijeme
  • Izrađuju “energetsku putovnicu” za prostorije  (Radni list 2-3)

(Osvjetljenje, potrošači električne energije, grijanje i snabdjevanje toplom vodom)

  • Definiše probleme i načine ponašanja korisnika vezano uz grijanje, prozračivanje, električnu energiju i korištenje termostatskih ventila
  • Analizara podatke i daju preporuke za uštedu energije  (promjena ponašanja korisnika, izolacije prozora i sl.)
  • Bilježi rezultate i daje prijedlege
  1. Informiranje u školi i završnoj radionica – Korak 7,8, i 9

Tim za energiju izvršio je pripreme za prezentaciju rezulzata kroz informiranje u školi, te na završnoj radionici 19.12.2019  prezentirao rezultate energetskog ispitivanja o mjerama velikih i  malih ulaganja i finansijskoj uštedi svim interesnim stranama u projektu

Građevinski dio  : Zgrada je u veoma lošem i oronulom stanju, sa fasadom koja otpada, starim i istrulim prozorima, djelimično bez krova potrebna su veća investiciona ulaganja na saniranju vanjske fasadu - toplinska izolacija,  i promijena kompletne stolariju koja je u  lošem stanju

Mašinski dio - Energijskim pregledom grijanja i instalacije i tople vode ,  konstovano je da objekat ima daljinsko grijanje iz TE Tuzla i obračunava se po m2 , podstanica se nalazi u zgradi  , instalacija za grijanje je u solidnom  stanju, priprema tople vode nema. Na osnovu navedenog također je potrebno uvođenje obračuna grijanja po KWh

Elektro dio - Rasvjeta u  JU MS EMŠ ( 85% ukupne potrošnje električne energije)                            U našem slučaju, uvođenje  ušteda u rasvjeti  je  najbrži način smanjenja potrošnje električne energije. Rasvjetu treba koristiti samo onda kad je ona potrebna za normalno vođenje nastavnog procesa. Postojeće energetski niskoefikasne svjetlosne izvore treba zamijeniti energetski efikasnijim izvorima (LED rasvjeta)  koji daju jednako ili više svjetlosti kao postojeći izvori a pri tom troše puno manje električne energije uz znatno produžen vijek te nisko isijavanje topline i zagrijavanje.Istovremeno, niskoefikasne magnetne prigušnice /predspojni uređaji/ potrebno je zamijeniti efikasnijim elektronskim uređajima /sklopovima/, čime će se doprinijeti kako smanjenju potrošnje energije / i aktivne i reaktivne/, tako i smanjenju troškova za obračunsku snagu ali i kvalitetu rasvjete.

0 0