sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

Realizovan projekat "Kako upravljamo energijom u našoj školi“ 27.02.2020 godine Mješovitoj srednja Hemijska škola Tuzla

 

04.03.2020 15:29
Slika
 

U  Mješovitoj srednjoj Hemijskoj školi Tuzla   27.02.2029 ( četvrtak) realizovana je završna  radionica projekta „Kako upravljamo energijom u našoj školi“ (moderator prof. Ramiza Bećirović)  u okviru javnog poziva  Centra za razvoj i podršku CRP Tuzla projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region“ koji  finansira Evropska unija ( Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017).Projekat implementira UG „ Partnerstvo za zdrav život“ Tuzla u partnerskoj saradnji sa  Društvom za istraživanje i razvoj (DIR)  i Mješovitom  srednjom hemijskoj školi Tuzla. 
                                  

Na promocija projekta  prezentirano je :

 1. Promotivna brošura (DIR Tuzla Mr. Esad Arnautović ) „Ušteda energije u školi“                                   (  www.partnerstvotz.ba i www.istraz.org ) koja je nastala kao krajnji rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta: „Kako upravljamo energijom u našoj školi “. Ona ima za cilj ukazati javnosti na problem potrošnje energije u javnim objektima  , te na mogućnost uštede energije u školama  putem primjene pozitivne prakse po metodologiji  EURONET 50/50 MAX  kroz promjenom ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih.

 2. Rezultati tima za energiju Hemijske škole Tuzla kroz prijedloge za uštedu energije u školi : •Uraditi vanjsku izolaciju objekta , zamijeniti drvenu stolariju, zatvoriti šupljine oko prozora (pjenom, izolacionom trakom i sl.), u određenim prostorijama  zamijeniti rasvjetu sa LED rasvjetom,  izvršiti zamjenu dotrajalih i oštećenih prekidača i utičnica.                                                                                               
 3. Ako su prekidači označeni , lakše je upaliti samo potrebna rasvjetna tijela, redovno pregledati radijatore i ispravnost ventila,održavati optimalnu temperaturu u prostorijama,  jer pretopla učionica utiče na brže zamaranje učenika, koristiti utičnice sa prekidačima,gasiti svjetla kad se izlazi iz prostorije i za vrijeme odmora,ugasiti uređaje kad se ne koriste,                                                                               
 4. Pratiti ispravnost slavina za vodu, racionalno koristiti vodu  ( ne rasipati bespotrebno), kod prozračivanja prostorije bolje je otvoriti prozor širom na kratko vrijeme, nego da bude poluotvoren duže vrijeme,stalno raditi na edukaciji učenika i ostalih uposlenika o značaju uštede energije u školi i domaćinstvu, pratiti pozitivne prakse u svijetu o načinima uštede energije u različitim oblastima

U okviru tačke okruglog stola na temu „Zelena ekonomija i zeleno poduzetništvo“ održane su dvije prezentacije :

1.Rezultati  projekta „ Kako upravljamo energijom u našoj školi“ ( PAŽ-a projekt menadžer Lejla Ibrahimović dipl.ing.elekt)

 • Učenici, osim konkretnih mjera energetske efikasnosti u oblasti gradjevinarstva, mašinstva i elektrotehnike , saznali su da  energetska efikasnost  ne može se  posmatrati samo kao štednja energije, jer štednja podrazumijeva i određena odricanja. Efikasna upotreba energije nikada ne narušava uslove rada i življenja. Čak šta više, ona može samo sačuvati prirodne resurse i poboljšati standard života;                                                                                                                                                           
 • Energetska efikasnost prvenstveno stvar svijesti ljudi i njihove volje za   promjenom ustaljenih navika prema energetski efikasnijim rješenjima, nego složenih tehničkih rješenja                                 
 • Ovakve vrste projekta se uklapaju u ciljeve održivog razvoja kroz racionalno korištenje energije i resursa, koje nadalje kroz smanjenje emisije stakleničkih plinova, štite okoliš, smanjuju globalno zatoplenje i usporavaju klimatske promjene.                                                                                         
 • Kroz projekat  „Kako upravljamo energijom u našoj školi” naučili smo da se energijske uštede mogu  postići bez većih ulaganja, kroz promjene u ponašanju i korištenju objekta, smanjenju računa za energiju i ostvarivanju dodatnih sredstava za nova ulaganja u objekat. Postoje svi preduslovi da se ovakva ponašanja nastavle i nakon završetka ovog projekta
 1. Zelena ekonomija i zeleni poduzetništvo (CRP – Zahirović Amir projekt menadžer)
 • Šta je zelena ekonomija
 • Zašto nam treba
 • Dobre prakse i naučene lekcije zelene ekonomije
 • Izazovi i prilike za razvoj zelene ekonomije

 

U okviru diskusije uključili su se i ostale intertesne strane ,prestavnici  Građevinske škole Tuzla prof.Amela Karahodžić  iznijela je svoja iskustva iz istog projekta koji je implementiran u njenoj školi , Pomoćnik ministra MPUZO TK Goran Mišić je na početku završne radionice dao  uvodna riječ u projektu, a kasnije je istakao značaj energijske efikasniosti u gazdovanju sa javnim objektima.  U duskusiju su uzeli učešće i predstavnici MSP (UMEL – Srećo Jović)   te NVO ( CRP – Amir Zahirović, CCI Dževad Glinac i MIOS Edina Malkić) koji su   iznijeli svoja iskustva vezana za uštedu energije u javnim ustanovama. Na kraju su učenici iz tima za energiju iznijeli svoja iskustva iz projekta prije svega na razvoju lični vještina svjesnog korištenje energije u svakodnevnom životu, razvoj ponašanja kao korisnika da se štedi energija,  razvoj ličnih stavova prema pitanjima klime i energije, jačanje uvjerenja i motivacije za uštedu energije kod kolega učenika i roditelja

Na prezentacija  projkta javnosti  dodjeljeni su certifikati školi i  učesnicama u projektu

 

0 0