sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

Partner u projektu : Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija

Etno Club Kicelj (ECK) Tuzla u partnerskoj saradnji sa Društvom za istraživanje i razvoj (DIR)  učestvujete u realizaciji projekta „Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija“ koje finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (TK)   iz sredstava za NVO usmjerenih za djelatnost zaštite i unapređenje okoliša

Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija

Donator: Vlada Tuzlanskog kantona (TK) – Ministarstvo za prostornog uređenja i zaštite okolice TK   

Tema/oblast: Okoliš

Trajanje projekta: 3 mjeseca (15. decembra - 15. marta 2018. Godine )

Cilj projekta je dati doprinos pravilnom zbrinjavanju otpadnih laboratorijskih hemikalija u skladu sa pozitivnom praksom i EU standardima

Specifični cilj projekta  je  podignuti  svijest i educirati   sve učesnika u projektu  o uticaju   opasnog  otpada na okoliš , te  kroz pravilno zbrinjavanja  promovisati pozitivnu praksu upravljanja opasnim otpadom.

 

Glavne aktivnosti projekta

 • Upoznavanje sa stanjem
 • Edukacija i akcija zbrinjavanja laboratorijskih hemikalija
 • Promocija rezultata projekta

Projektom je pokrenuta aktivnost zbrinjavanja otpadnih  labaratorijski hemikalija (oko 150 kg)  na ekološki prihvatljiv način u Mješovitoj Hemijskoj školi Tuzla. Ovaj otpad tretira se kao opasni otpad i predstavlja  opasnost za okoliš zbog osobine eksplozivnost, toksičnost, radioaktivnost, zapaljivost, kancerogenost i korozivnosti. Zakonom o otpadu FBiH obavezan  je  način skladištenja i zbrinjavanja opasnog otpada.Zbrinjavanje podrazumijeva odvojeno prikupljanje, prijevoz u skaldu s propisima, skladištenje u kontrolisanim i opremljenim prostorima, obrada u zakonski propisanim postrojenjima i odlaganje produkata obrade

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

UPOZNAVANJE SA STANJEM

 • Izrada početnog izvještaja;
 • Izrada promotivnog letka;
 • Priprema i organizacija okruglog stola (24.01.2018)

 

AKCIJA ZBRINJAVANJA OPASNIH HEMIKALIJA

 • Odabir firme za zbrinjavanje;
 • Priprema i popis labaratorijskih hemikalija i potrebne dokumentacije;
 • Edukacija;
 • Zbrinjavanje opasnog otpada;
 • Pakiranje, priprema, utovar i transport;
 • Dodatno obezbjeđenje dokumentacije po potrebi;

 

SAGLEDAVANJE REZULTATA PROJEKTA

 • Završna radionica projekta
0 0