sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Aktuelni projekti

Održana jednodnevna radionica projekta „Kako upravljamo kvalitetom zraka u gradu Tuzli“

 

30.01.2023 08:50
Slika
 

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla 19.01.2023 ( četvrtak ) održana je jednodnevna radionica projekta „Kako upravljamo kvalitetom zraka u gradu Tuzli“ Projekat se implementira Društvo za istraživanje i razvoj DIR okviru u sklopu javnog poziva Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” Projekat finansira Evropska unija - Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima.


Cilj projekta je podignuti svijest i unaprijediti kapacitete građana grada Tuzle i TK o zaštite okoliša i ljudskog zdravlja kroz primjenu mjera smanjenja aerozagađenja u individualno stambenim i individualno poslovnim objektima Kroz edukativnu radionicu promovisat će se mjere smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja grada Tuzle u poslednje tri godine, a podrazumijevaju : a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi, b) “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica - KTP i d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu - peći na pelet. Educational materials will be prepared in classical form and in form for e-learning (this materials will be published on project website so that will be public available for all who are interested to get knowledge and skills in this field).Pripremljena elektronska brošura dostupna je na na web stranici DIR-a, www.istraz.org

0 0