sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Aktuelni projekti

Održana druga radionica razmjene mladih u Sofija,Bugarska na temu: “Spremite se za tržište rada- Kako razviti svoju ideju za posao”

 

06.01.2023 12:54
Slika
 
U period od 0.5-09. 2022 godine održana je druga radionica razmjene mladih u Sofija,Bugarska na temu: “Spremite se za tržište rada- Kako razviti svoju ideju za posao”

Radionica je organizovana u okviru projekta „ Izgradnja kapaciteta za uspjeh – podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih“ – projekta finansiranog od strane programa Erasmus Plus – KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (CAST).

Glavni ciljevi radionice
Rješavanje problema nezaposlenosti mladih. Dizajniranje kurseva kombinovanog učenja za pomoć mladima ljudima da započinu svoju karijeru

Partneri : UG „ Osveženje “ – Srbija, Prona – Crna Gora, CRA – Bugarska, Pro Global Science“ – Rumunija, DIR - Bosna i Hercegovina (online) , CCP – Albanija, GAUSS – Makedonija i Fortes – Italija

Učesnici : Mladi preduzetnici, Svako ko istražuje različite mogućnosti za karijeru, Svi zainteresovani za pokretanje biznisa i Mladi ljudi sa sjajnom idejom, koji ne znaju odakle da počnu

Mogućnosti :Interakcija sa drugima zainteresovanim za slične teme, Učenje o poslovanju,
Susret sa uspješnim poduzetnicima,Istraživanje nove zemlje

In the period from 0.5-09. In 2022, the second youth exchange workshop was held in Sofia, Bulgaria on the topic: "Get ready for the labor market - How to develop your business idea"

The workshop was organized within the project "Building capacity for success - encouraging professional realization and employability of young people" - a project financed by the Erasmus Plus program - KA2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices (CAST).

The main objectives of the workshop
Solving the problem of youth unemployment. Designing blended learning courses to help young people start their careers

Partners: UG "Osveženje" - Serbia, Prona - Montenegro, CRA - Bulgaria, Pro Global Science" - Romania, DIR - Bosnia and Herzegovina (online), CCP - Albania, GAUSS - Macedonia and Fortes - Italy

Participants: Young entrepreneurs, Anyone exploring different career options, Anyone interested in starting a business and Young people with a great idea, who don't know where to start

Opportunities: Interaction with others interested in similar topics, Learning about business, Meeting successful entrepreneurs, Exploring a new country
0 0