sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Aktuelni projekti

Održan Okrugli sto "Kako upravljamo kvalitetom zraka u gradu Tuzli

 

09.01.2023 08:54
Slika
 

Na Tehnološkom fakultetu Tuzla 14.12.2022 ( srijeda) održan je Okrugli sto projekta „Kako upravljamo kvalitetom zraka u gradu Tuzli“

Projekat se implementira Društvo za istraživanje i razvoj DIR okviru u okviru javnog poziva Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”koji finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima.

Cilj projekta je podignuti svijest i unaprijediti kapacitete građana grada Tuzle i TK o zaštite okoliša i ljudskog zdravlja kroz primjenu mjera smanjenja aerozagađenja u individualno stambenim i individualno poslovnim objektima

Na okruglom stolu bit će prezentiran projekat i stanje upravljanja kvalitetom zraka na području grada Tuzle. Učesnici u projektu prezentirat će svoja iskustva, probleme i ideje za poboljšanje stanja upravljanja kvalitetom zraka na području grada Tuzle. S druge strane, predstavnici DIR-a upoznat će učesnike o aktivnostima u projektu za naredni period. Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici građana Tuzle , grada Tuzle, Vlade TK (Resorno 

Ministarstvo MPUZO TK), MSP, obrazovne institucije , instituti, volonteri, ,Banke, OCD i mediji

U raspravu po Početnim izvještaju stanja upravljanja kvalitetim zraka u gradu Tuzli ućestvovali su svi učesnici Okruglog stola te istakli slijedeće :

  • Kroz projekat “ Kako upravljamo kvalitetom zraka u gradu Tuzli”, je podignuta svijest o značaju smanjenja zagađenja zraka individualno stambenim i individualno poslovnim objektima u gradu Tuzli sa aspekta okoliša, zdravlja I energijske efikasnosti;

  • Ukazano je na probleme zagađenja zraka kroz Početni izvještaj stanja kvaliteta zraka u gradu Tuzli kao što su : Uticaj aerozagađenja na zdravlje, Zagađenje zraka (Štetni polutanti), Zakonska regulativa (Indeks kvaliteta zraka-pokazatelj kvaliteta zraka),

Kvalitet zraka u Tuzli ( Automatske stanice za praćenje kvaliteta zraka u Tuzli, (Rezultati mjerenja SO2, Rezultati mjerenja azot- dioksida (NO2), Ozon (O3), Čvrste čestice PM2,5 i Ugljen monoksida (CO),

  • Promovisane je sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja i to na način da se sufinansiraju : Toplotne pumpe 50%, ili maksimalno do 5000 KM, Utopljavanje objekata 50%, ili maksimalno do 5000 KM, Kompaktne toplinske podstanice 50%, ili maksimalno do 4000 KM, Kotlovi na pelet , 50%, ili maksimalno do 2000 KM

  • Dogovorena je naredna aktivnosti održavanja edukativne radionice u pravcu animiranja građana kao ciljne grupe za učešće u cjelodnevnoj radionici


Na Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici DIR-a, građani Tuzle (MZ Sjenjak) , grada Tuzle ( Centralno grijanje i član komisije grada za sufinansiranje mjera aerozagađenja za 2022 godinu) , obrazovne institucije (Tehnološki i Mašinski fakultet), instituti (Rudarski institut), ,ProCredit Banka, OCD (CRP i MAZ) i mediji ( TV Tuzla)


0 0