sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

“Održana treća radionica za jačanje kapaciteta mladih“ od 27- 29 maja 2022 godine Voditelj radionice CRA Sofija Bugarska

 

05.01.2023 08:11
Slika
 
Radionica je organizovana u okviru projekta „ Izgradnja kapaciteta za uspjeh – podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih“ – projekta finansiranog od strane programa Erasmus Plus – KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (CAST). Radionica je planirana i organizovana radi postizanja specifičnih ciljeva i zadataka uglavnom vezanih za organizaciju druge YE radionice. Sve partnerske organizacije bile su zastupljene na ovom trodnevnom sastanku, bilo lično ili online - ukupno 16 učesnika (UG „ Osveženje “ – Srbija, Prona – Crna Gora, CRA – Bugarska, Pro Global Science“ – Rumunija, DIR - Bosna i Hercegovina (online) , CCP – Albanija, GAUSS – Makedonija i Fortes – Italija)

"The third workshop for strengthening the capacity of young people" from 27 to 29 May 2022 Workshop leader CRA Sofia Bulgaria

The workshop was organized within the project "Capacity Building for Success - Encouraging Professional Realization and Employability of Youth" - a project funded by Erasmus Plus - KA2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices (CAST).
The workshop was planned and organized in order to achieve specific goals and tasks mainly related to the organization of the second YE workshop. All partner organizations were represented at this three-day meeting, either in person or online - a total of 16 participants (UG "Refreshment" - Serbia, prona - Montenegro, CRA - Bulgaria, Pro Global Science - Romania, DIR - Bosnia and Herzegovina (online ), CCP - Albania, GAUSS - Macedonia and Fortes - Italy)
0 0