sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

Realizovan projekat "Kako upravljamo energijom u našoj školi“

Završna radionica 28.02.2016 u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla
Drušvo za istraživanje i razvoj (DIR) u partnerskoj sa Građevinsko geodetskom  školom  (GGŠ) Tuzla i Centrom za ekologiju i energiju Tuzla (CEE) ), a uz podršku Kantonalne privredne komore (KPK) Tuzla  realizovalo je  projekat  „Kako upravljamo energijom u našoj školi “Projekat  je finansiralo Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona (MPUZO TK)   u sklopu programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada  za 2016 godine,  za udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprijeđenje okoliša.

Implementacija projekta odvijala se u periodu od 24.11.2016 godine do 28.02.2017  kroz nastavni proces- projektni dani ( u razredu ) u izgradnji kapaciteta učenika u njihovoj energijskoj ekspediciji i istraživanju mogućnosti za uštedu energije u školi  po metodologiji

EURONET 50/50 MAX ( www.euronet50-50.eu) kroz promjenu ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih i realizacija manjih ulaganja.                          

Realizacija projekta

Rezultati projekta

1.Animirani i  upoznati su svi učesnici sa projektom, pristupom i metodologijom EURONET 50/50 MAX kojom se planira realizirati projektna ideja i zadatak , te motivirani učenici da istražuju mogućnost uštede energije u svojoj školi; podijeljen promotivni letak

2.Imenovan koordinator projekta  07.12. 2016 godine  ispred Građevinsko geodetske  škole  (GGŠ)- prof. Amela Karahodžić dipl.ing.građ; i  formiran  Tim za energiju  (prva grupa prof. Evica Pranjić dipl arh i 19 učenika tehničara  arhitektonskog smjera i druga grupa - prof. Amela Karahodžić dipl.ing.građ i prof.Ankica Ružić dipl.arh. i 13 učenika tehničara građevinskog smjera i domar ) sa zadatkom da kroz nastavni proces istraži trenutnu energijsku situaciju u školi/objektu, da predloži i provede mjere energijske ušteda, organizira informativnu i edukativnu kampanju za ostatak škole ili ostale korisnike objekta, te da planira zadatke, predlaže akcije, koordinira i informira o projektu

3.Projektni tim DIR-a 08. 12. 2016 izvršio je energijski obilazak škole zajedno sa profesorima koji su uključeni u projekat i domarom sa zadatkom da ocijeni situaciju u objektu škole (građevinski,mašinski i elektro dio ) i identificira područje djelovanja učenika.

4.Podignut nivo znanja i svijesti učenika Tima za energiju  o klimi i energiji upoznavanjem sa pitanjima kao što su: oblici energije, korištenje energije u svakodnevnom životu i njezin efekat na okoliš,  efekat staklenika, klimatske promjene i zaštita klime, energijske uštede, energijska efikasnost, upotreba obnovljivih izvora energije.

Učenje se odvija tokom redovne nastave od 08. 12. 2016 u periodu od 7.30- 11.00. i nastavlja se radom do kraja februara 2017 godine svakog utorka u sedmici.

5.Proveden energijski obilazak škole. Domar vodi Tim za energiju po školi pokazući  sistem grijanja i električne energije. Pod nadzorom profesora iz tima, učenici pregledavaju cijelu školsku zgradu i procjenjuju različite aspekte utjecaja potrošnje energije u školi, uključujući:tehničko stanje zgrade, sistema grijanja, rasvjeta, korištenje električne opreme, korištenje vode.

7.Prikupljeni podaci -prva grupa  tima za energiju arhitektonskog dijela objekta škole,

druga grupa za mašinski i elektro dio, na tri objekta (objekat 1-zgrada škole, objekat 2 -svlačionica, i objekat 3 –fiskulturna sala).

U sklopu terenskog obilaska objekta izvršeno je i fotografisanje objekta, sistema centralnog grijanja i rasvjete kao i karakterističnih detalja konstrukcije objekta.

8.Pripremljen Akcioni plan  (Tima za energiju)  smanjena potrošnje energije u školi (promjenom ponašanja i realizacija manjih ulaganja)

9.Prezentirani rezultati projekta ,  upoznati učesnici  sa realizacijom projekta i sa prijedlogom mjera poboljšanjanja energijske efikasnosti-učenički radovi   na završnoj radionici 28.02.2017 godine u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

10. Informirana javnost o projektu redovnim obavještavanje medija  tokom projekta, pružene  informacija  o događajima na projektu za medije, te plasirane na web stranicu DIR-a www.istraz.org; GGŠ http://gradjevinsko-geodetskatuzla.hol.es/, KPK Tuzla www.kpktz.ba i Portal Volim Tuzlu www.volimtuzlu.ba i u Komorskom listu.

11. Vođenje projekta - Koordinacija projektnih aktivnosti (DIR, GGŠ , CEE), praćenje i izvještavanje o realizaciji projektnih aktivnosti  i financijsko upravljanje projektom (DIR)
0 0