sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

ERASMUS+ CAST projekat

 

03.01.2023 12:07
Slika
 

Održana druga radionica u saradnji sa Službom za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona                ( online trning sesija) u okviru projekta  “Izgradnja kapaciteta za uspjeh - podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih (CAST)                    

Spremite se za tržište rada- Razvoj mekih vještina i izgledi za karijeru” 23 i 24  i 26 novembra 2021 godine – Voditelj radionice NVO Osvježenje Pirot Srbija      

       The first workshop (online training session) was held as part of the project "Building capacity for success - encouraging professional realization and employability of young people (CAST) "Get ready for the labor market - Development of soft skills and career prospects" on November 23, 24 and 26, 2021 - Workshop leader of the NGO Osveženje Pirot Serbia  
                                                                                                                      

 

0 0