sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

ERASMUS+ CAST projekat

 

12.11.2021 12:56
Slika
 
Održana prva radionica u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta za uspjeh - podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih (CAST)

Pirot (Srbija) 10-13 septembar 2021 godine

U periodu od 10 do 13 septembra 2021 godine u Pirotu (Srbija) realizovana je prva radionica u okviru projekta "Izgradnja kapaciteta za uspjeh - podsticanje profesionalne realizacije i zapošljivosti mladih (CAST)
Projekat ima za cilj smanjenje jaza između ponude i potražnje na tržištu rada jačanjem kapaciteta mladih ljudi u oblasti znanja i vještina neophodnih za uspješan razvoj njihove buduće karijere.

Ciljevi radionice : Odabrati i definisati set sadržaja modula obuke na osnovu potencijalnih potreba tržišta rada i profila mladih

Specifični ciljevi :

• Definisanje potreba tržišta rada za svaku zemlju na osnovu rezultata studije
• Definisanje skupa sadržaja modula obuke na osnovu potreba tržišta rada
• Definisanje profila učesnika - omladinska razmena u oktobru
• Definisanje vremenskog okvira za radionice – razmjenu mladih u oktobru
• Definisanje ključnog cilja druge radionice, ključnih datuma održavanja radionice, uloge projektnog tima za drugu radionicu
• Identifikovanje rizika i izazova razmene mladih u oktobru

ERASMUS + CAST project

The first workshop was held within the project "Capacity Building for Success - Encouraging Professional Realization and Employability of Youth (CAST)

Pirot (Serbia) September 10-13, 2021

In the period from 10 to 13 September 2021 in Pirot (Serbia), the first workshop was realized within the project "Capacity building for success - encouraging professional realization and employability of young people (CAST)

The project aims to reduce the gap between supply and demand in the labor market by strengthening the capacity of young people in the field of knowledge and skills necessary for the successful development of their future careers.

Workshop objectives: To select and define a set of contents of the training module based on the potential needs of the labor market and the profile of young people

Specific objectives:
• Defining labor market needs for each country based on the results of the study
• Defining a set of content for training modules based on labor market needs
• Defining the profile of participants - youth exchange in October
• Defining a time frame for workshops - youth exchange in October
• Defining the key goal of the second workshop, key dates of the workshop, the role of the project team for the second workshop
• Identifying the risks and challenges of youth exchange in October
0 0