sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Aktuelni projekti

ERASMUS+ CAST projekat

 

02.09.2021 13:31
Slika
 
Društvo za istraživanje i razvoj  – DIR , zajedno sa partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Italije , Rumunije, Sjeverne Makedonije i Srbije, implementira  projekat: “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability” finansiran u okviru ERASMUS+ programa, kroz KA2 aktivnost.

Opšte informacije o projektu

Ključna akcija: Saradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi
Aktivnost: Izgradnja kapaciteta za mlade u susjednim zemljama i zemljama proširenja
Vrsta akcije: Izgradnja kapaciteta Mladi - Zapadni Balkan
Naziv projekta: „Izgradnja kapaciteta za uspjeh - poticanje profesionalne realizacije mladih izapošljivost ”
Skraćenica projekta: CAST

Partnerske organizacije:

1- Fondacija za promovisanje nauke "PRONA"- Podgorica (CRNA GORA)
2- ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI- Sofija (BUGARSKA)
3- Udruženje gradjana Osvezenje- Pirot (SRBIJA)
4- Pro Global Science Association- Bukurešt (RUMUNIJA)
5- DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (DIR) Tuzla (BOSNA-HERCEGOVINA)
6- QENDRA PO PROMOVIMINU E KONKURRUESHMERISE-Tirana (ALBANIJA)
7- GAUSS INSTITUT- TEMELJ ZA NOVE TEHNOLOGIJE, INOVACIJE- Bitola (SJEVERNA MAKEDONIJA)
8- FORTES Impresa Sociale Srl- Vicenza- (ITALIJA)

Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta mladih u zemljama regiona u skladu sa potrebama tržišta rada kroz uspješnu integraciju između udruženja mladih, akademske zajednice, institucija, poslovnih i drugih aktera u lancu vrijednosti kako bi se podržala njihova veća angažovanost i razvoj poslovnih vještina.

Početne aktivnosti su već realizovane, napravljeni su uvodni sastanci, definsan plan aktivnosti i krenulo se sa implementacijom. PRONA je koordinator projekta, projekat će trajati do januara 2023. godine.

General information on the Project

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Capacity Building for Youth in neighbouring and enlargement countries
Action type: Capacity Building Youth - Western Balkans
Project title: “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability”
Project acronym: CAST

Partners’ Organisations:

1- Fondacija za promovisanje nauke "PRONA" – Podgorica (MONTENEGRO)
2- ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI – Sofia (BULGARIA)
3- Udruzenje gradjana Osvezenje – Pirot (SERBIA)
4- Pro Global Science Association- Bucurest (ROMANIA)
5- DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ (DIR) Tuzla (BOSNIA-HERZEGOVINA)
6- QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE-Tirana (ALBANIA)
7- GAUSS INSTITUTE - FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS- Bitola (NORTH MACEDONIA) 8- FORTES Impresa Sociale Srl – Vicenza – (ITALY)

The aim of the project is to improve the capacity of young people in the countries of the region in accordance with the needs of the labor market through successful integration between youth associations, academia, institutions, business and other actors in the value chain to support their greater engagement and business skills development.

Initial activities have already been implemented, introductory meetings have been made, an action plan has been defined and implementation has begun. PRONA is the project coordinator, the project will last until January 2023.
0 0