sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Vijesti

ERASMUS+ CAST projekat

 

02.09.2021 13:29
Slika
 
Društvo za istraživanje i razvoj  – DIR , zajedno sa partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Italije , Rumunije, Sjeverne Makedonije i Srbije, implementira  projekat: “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability” finansiran u okviru ERASMUS+ programa, kroz KA2 aktivnost.

Cilj projekta je unaprjeđenje kapaciteta mladih u zemljama regiona u skladu sa potrebama tržišta rada kroz uspješnu integraciju između udruženja mladih, akademske zajednice, institucija, poslovnih i drugih aktera u lancu vrijednosti kako bi se podržala njihova veća angažovanost i razvoj poslovnih vještina.

Početne aktivnosti su već realizovane, napravljeni su uvodni sastanci, definsan plan aktivnosti i krenulo se sa implementacijom. PRONA je koordinator projekta, projekat će trajati do januara 2023. godine.

Opštirnije o projektu

Society for Research and Development - DIR, together with partners from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Italy, Romania, Northern Macedonia and Serbia, is implementing the project: "Capacity building for success - foSTering youth professional realization and employability" funded in within the ERASMUS + program, through KA2 activity.

The aim of the project is to improve the capacity of young people in the countries of the region in accordance with the needs of the labor market through successful integration between youth associations, academia, institutions, business and other actors in the value chain to support their greater engagement and business skills development.

Initial activities have already been implemented, introductory meetings have been made, an action plan has been defined and implementation has begun. PRONA is the project coordinator, the project will last until January 2023.

More details about project

0 0