sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba

UŠTEDA ENERGIJE U ŠKOLI - HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA

Slika
Brošura „Ušteda energije u školi “ je nastala kao krajnji rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta: „Kako upravljamo energijom u našoj školi “. Ona ima za cilj ukazati javnosti na problem potrošnje energije u javnim objektima , te na mogućnost uštede energije u školama putem primjene pozitivne prakse po metodologiji EURONET 50/50 MAX kroz promjenom ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih. Okoliš i klima imaju koristi od smanjene potrošnje energije u školama uslijed manjih emisija CO2. U slučaju EURONET 50/50 max škole također imaju koristi, jer dobivaju 50 posto troškova energije koju uštede za vlastitu upotrebu

UŠTEDA ENERGIJE U ŠKOLI

Slika
Brošura „Ušteda energije u školi “ je nastala kao krajnji rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta: „Kako upravljamo energijom u našoj školi “. Ona ima za cilj ukazati javnosti na problem potrošnje energije u javnim objektima , te na mogućnost uštede energije školama putem primjene pozitivne prakse po metodologiji EURONET 50/50 MAX kroz promjenom ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih. Okoliš i klima imaju koristi od smanjene potrošnje energije u školama uslijed manjih emisija CO2. U slučaju EURONET 50/50 max škole također imaju koristi, jer dobivaju 50 posto troškova energije koju uštede za vlastitu upotrebu.

KAKO UPRAVLJAMO OTPADNIM VODAMA U SLIVU RIJEKE TINJ

Podizanje svijesti škola o dobrim praksam upravljanja energijom

Slika
Brošura „ Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rijeke Tinje“ nastala je kao krajnji
rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta „Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje “.
Ona ima za cilj da ukaže na probleme prekomjernog zagađenja otpadnim vodama u slivu
rijeke Tinje , te da kroz akciju izrade digitalnog katastra zagađivača pruži potrebna saznanja
o dobrim praksama upravljanja otpadnim vodama. Konačni cilj je potaknuti građanstvo
Općine Srebrenik da primjeni ove prakse upravljanja otpadnim vodama, te dati doprinos
implementaciji LEAP-a u Općini Srebrenik
Slika
Brošura „Podizanje svijesti škola o dobrim praksam upravljanja energijom“ je nastala kao krajnji rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta: „Kako upravljamo energijom u našoj školi “. Ona ima za cilj ukazati javnosti na problem potrošnje energije u javnim objektima , te na mogućnost uštede energije u školama putem primjene pozitivne prakse po metodologiji EURONET 50/50 MAX kroz promjenom ponašanja učenika, nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih. Okoliš i klima imaju koristi od smanjene potrošnje energije u školama uslijed manjih emisija CO2. U slučaju EURONET 50/50 max škole također imaju koristi, jer dobivaju 50 posto troškova energije koju uštede za vlastitu upotrebu.

Podrška zapošljivosti žene sa VSS u općini Lukavac

Slika
Ova brošura je nastala kao krajnji rezultat aktivnosti realizovanih u okviru projekta:
„Web markering prilika za zapošljivost žene na Općini“. Ona ima za cilj ukazati javnosti
na problem nezaposlenih mladih žena sa VSS te na mogućnosti poboljšanja zapošljivosti.
Brošura predstavlja presjek svih sprovedenih aktivnosti obogaćen sa pozitivnim
primjerima.

Koristi i primjena čistije proizvodnje u industriji - SISECAM SODA LUKAVAC

Slika
U brošuri su data dva primjera uvođenja čistije proizvodnje u industriju.Primjer obostrane koristi od saradnje dvije firme.Fabrika sode SISECAM Lukavac može koristiti otpadni produkt iz firme Messer kao jednu od potrebnih sirovina, a fabrika ¨Messer¨ može nastaviti sa radom pogona za dobijanje acetilena- otpadni produkt više ne zagađuje okoliš. U drugom primjeru fabrika sode SISECAM Lukavac ima dvostruku korist od uvođenja čistije proizvodnje: smanjenje zagađenja okoliša, a samim tim i smanjenje iznosa za plačanje taksi državi – ušteda na potrošnji vode, odnosno smanjenje troškova za nabavku industrijske vode.

Koristi i primjena čistije proizvodnje u industriji - GIKIL

Slika
U brošuri uvođenje čistije proizvodnje u GIKIL data su  dva primjera: proizvodnja nove vrste koksa i rješavanje problema nastalog kondenzata.U prvom slučaju je potražnja na tržišu uslovila promjenu u radu koksne baterije. Ta promjena je donijela značajne financijske efekte, a sa ekološkog stanovišta smanjenje emisije sumpora u atmosferu za 70 t/godini. U drugom slučaju je spriječeno dalje zagađenje zemlje sa ekološki veoma opasanim medijem, a istovremeno je postignuta ušteda u snadbijevanju industrijskom vodom.

Čistija proizvodnja u industriji

Slika
Čistija proizvodnja (ČP) je kontinuirana primjena cjelovite strategije za prevenciju zagađivanja koja  se  primjenjuje na  industrijske procese, proizvode i usluge sa ciljem povećanja poslovne efikasnosti i smanjenja rizika po ljudsko zdravlje i okoliš. Ovakva strategija u preduzeću smanjuje troškove proizvodnje,te ga čini konkurentnijim i ekonomski sigurnijim

IPPC i okolinsko upravljanje u industrijama

Slika
Zakon o zaštiti okoliša predviđa “poseban režim kontrole” za “aktivnosti ili pogone i postrojenja koja ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš ili koja imaju ili mogu imati negativan uticaj na okoliš”, te također nalaže “načelo integralnog pristupa”, čija je svrha “sprječavanje ili svođenje na najmanju moguću mjeru rizika štete po okoliš u cjelini”. Zakon sadrži odredbe o integralnom okviru za izdavanje okolinske dozvole, zasnovanom na konceptu integralne prevencije i kontrole zagađivanja (IPPC)

Otpadne vode u energetskom i industrijskom sektoru Tuzlanskog kantona

Slika
U Brošuri su dati primjeri prevencije nastanka otpadnih voda u preduzećima koji su partneri u projektu : Sisecam soda Lukavac, Global Ispat koksna industrija Lukavac, Solana Tuzla i Termoelektrana  Tuzla.

Energetski audit u industrijskom sektoru Tuzlanskog kantona

Slika
Put ka povećanju energetske efikasnosti  u preduzećima Tuzlanskog kantona je završetak privatizacije-šansa za novi pristup, jačanje investicionog potencijala, povećanju nivoa informisanosti menadžmenta o značaju racionalnog korištenja energije, otvaranje izvozne perspektive-potreba za povećanje konkurentnosti, te otvaranje mogućnosti za finansijske poticaje unaprijeđenja energetske efikasnosti preduzeća

Energetski audit u GIKIL-u

Slika
Energetski audit u GIKIL-u je rađen po oblastima koje su od uticaja na energetsku efikasnost : nivo i kontinuitet rada fabrika,proizvodnja i potrošnja toplotne energije, proizvodnja i potrošnja el.energije, specifične potrošnje el.energije,prerada i potrošnja voda, i proizvodnja i potrošnja komprimiranog vazduha. Za svaku oblast date su potrebne mjere za povečanje energetske efikasnosti te mogučnost ušteda.Iz svega navedenog proizilazi da u GIKIL-u postoji mnogo prostora za popravak energetske efikasnosti te da su ulaganja u ovu oblast najatraktivnija.

Doprinosimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom

Slika
Integracija pojedinačnih projekata JU Turističko-ugostiteljske škole Tuzla  rezultiralo je jednim zajedničkim projektom o vrijednostima baštine na području općine Tuzla ,  koje su učenici otkrili tijekom realizacije projekta. "Doprinosimo razvojem turizma osobnim stvaralačkim radom" Ovakav pristup, omogućio je učenicima da shvate koliko je njihova domovina prepuna blaga, te da jasno poruče da ga oni znaju prepoznati, čuvati, ali i prezentirati u vidu turističke atrakcije. Učenici i profesori su rezultate svoga rada prezentirali javnosti „Dovezite se biciklom i zaronite  po zdravlje“.
0 0