sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Početna -- Naši projekti -- Aktuelni projekti

Aktuelni projekti

ERASMUS+ CAST projekat

02.09.2021 13:31
Slika
Društvo za istraživanje i razvoj  – DIR , zajedno sa partnerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Italije , Rumunije, Sjeverne Makedonije i Srbije, implementira  projekat: “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability” finansiran u okviru ERAS...
Slika
U  Mješovitoj srednjoj elektro mašinskoj školi (MSEMŠ)  u Lukavcu   23.10.2019 ( srijeda) održana početna radionica implementacije projekta „Kako upravljamo energijom u našoj školi“  u okviru javnog poziva   Općine Lukavac za  OCD/NVO - 2019 godina. Projekat implementira Društvo za istraživanje i razvoj (DIR)  u  partn...
Slika
U  Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi u Tuzli   30.10.2019 ( srijeda) održana početna radionica implementacije projekta „Kako upravljamo energijom u našoj školi “  u okviru javnog poziva Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla   projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region“ koji  finansira Evropska unija u okvi...

Održan okrugli sto "Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rejeke Tinje“

U  Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi u Tuzli  23.01.2019 ( srijeda) održan Okrugli sto na temu „Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rijeke Tinje“  u okviru implementacije  projekta  Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje “   
                                                                

Projekat implementira Društvo za istraživanje i razvoj (DIR) u partnerskoj saradnji sa Vodovodom i kanalizacijom Srebrenik  i Mješovitom srednjom  hemijskom školom , a  finansira  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (TK)

Na Okruglom stolu prezentiran je projekat  ( Mr. Esad Arnautović)  i početni izvještaj  ( Dr.Snežana Mičevići i Dr.Sanel Buljubašić) ) gdje su svi učesnici upoznati sa  konceptom projekta i planiranim  projektnim  aktivnostima , kao i stanjem upravljanja otpadnim vodama  na području Općine Srebrenik. Tom prilikom je naglašen osnovni cilj projekta podizanje svijesti građana Općine Srebrenik i Tuzlanskog kantona  o negativnom uticaju  opadnih voda na okoliš i zdravlje, te primjenu pozitivne prakse upravljnja otpadnim vodama kroz izradu digitalnog katastra zgađivača.

U diskusiji su uzeli učešće predstavnici Ministarstva ( pomoćnik ministra Goran Mišić) , Mješovite srednje hemijske škole  ( direktor Arif Švraka , profesori i učeninici ) , te predstavnici NVO sektora ( Lejla Ibrahimović)


Projekat „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “

Održan  Okrugli sto u okviru  projekta „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “ 22. 03.2018 u doo Plantu Tuzla

Društvo za istraživanje i razvoj ( DIR) Tuzla  u partnerskoj saradnji sa Vodovodom i kanalizacijom Srebrenik učestvujete u  realizaciji projekta Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “kojeg finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice iz sredstava za NVO  usmjerenih  za  djelatnost  zaštite i unapređenje okoliša

 

Projekat  „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda „   ima za cilj da  istraži mogućnost primjene dehidriranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  Vodovoda i kanalizacije Srebrenik,  u svrhu korištenja kao  đubriva za uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja. Na ovaj način bi se smanjila količina i troškovi mulja koji se deponuju na komunalnim deponijama krutog otpada.

Okruglom stolu prisustvovaće predstavnici svih interesnih strana u projektu – resorna Ministarstva, obrazovne institucije, instituti  MSP , NVO i mediji.

 

0 0