sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Početna -- Naši projekti -- Završeni projekti

Završeni projekti

"Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnuh voda“

 

Drušvo za istraživanje i razvoj (DIR) u partnerskoj sa Vodovodom i kanalizacijom Srebrenik  i Etno clubom „Kicelj“  realizovalo je  projekat  "Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnuh voda“. Projekat  je finansiralo Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona (MPUZO TK)   u sklopu programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada  za 2017 godine,  za udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprijeđenje okoliša.

Partner u projektu : Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija

 

Etno Club Kicelj (ECK) Tuzla u partnerskoj saradnji sa Društvom za istraživanje i razvoj (DIR)  učestvujete u realizaciji projekta „Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija“ koje finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (TK)   iz sredstava za NVO usmjerenih za djelatnost zaštite i unapređenje okoliša

Projekat "Kako upravljamo energijom u našoj školi“

 

Drušvo za istraživanje i razvoj (DIR) u partnerskoj saradnji sa Građevinsko geodetskom školom (GGŠ) Tuzla i Centrom za ekologiju i energiju Tuzla (CEE), a uz podršku Kantonalne privredne komore (KPK) Tuzla realizovalo je projekat „Kako upravljamo energijom u našoj školi“ Projekat je finansiralo Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona (MPUZO TK) u sklopu programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2016 godine, za udruženja čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprijeđenje okoliša

Partner u projektu : Podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateški okolišnih dokumenata u BiH

 

Cilj projekta  jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU - IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Web marketing – prilika za zapošljivost žene u Općini

 

Projekat se realizovan u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Član mreže u projektu "Zajednička akcija za «ozelenjavanje» industrije"

 

Projekat Zajednička akcija za «ozelenjavanje» industrije” (Joint Action for Green Industry) finansiran je od  Evropska unija  iz programa Predpristupne pomoći (IPA 2008). Projekat je  realizirao Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva u partnerstvu sa udruženjem Inicijativa i civilna akcija (ICVA) iz Sarajeva na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu 2010-2012 godina.

NVO i medicinski otpad

 


Projekat "NVO  i medicinski otpad"podržan od strane Evropske unije u Bosni i Hercegovini  u okviru predpristupne pomoći IPA 2008 okoliš i prirodni resursi. Projekat je  realizirao Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla u partnerstvu sa IPAK Institutom Velenje u  periodu od 01.01. 2011 do 31.12. 2012 na području Tuzlanskog kantona. 

Projekt "Jačanje kapaciteta za uvođenje čistije proizvodnje u industriju TK"-nastavak

 


Projekt odobren – 2010/2011. Projekt finansiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Partner u projktu je Centar za okolišni održivi razvoj Sarajevo ( COOR )

Projekt "Jačanje kapaciteta za uvođenje čistije proizvodnje u industriju TK"

 

Projekat proveden u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla- 2009/2010. Projekat finasiralo Federalno ministrastva okoliša i turizma.

Projekt "Podizanje svijesti industrija o dobrim praksama upravljanja otpadnim tokovima"

 

Projekt realiziran u odabranim industrijskim preduzećima na području Tuzlanskog kantona – 2009/2010. Projekt financila SIDA u okviru SECTOR programa REC za okoliš BiH. Partner u projktu je Institut za hidrotehniku Sarajevo.

Projekt "Upravljanje otpadnim vodama u energetskom i industrijskom sektoru TK"

 


Projekt  realiziran u 4 odabrana preduzeća : Sisecam soda Lukavac, Global ispat koksna industrija Lukavac, Solana Tuzla i Termoelektrana Tuzla. Projekt financiralo Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva – 2008./2009.

Projekt "Energetski audit u industrijskom sektoru TK"

 


Projekt realiziran na području Tuzlanskog kantona u 4 odabrana preduzeća : Sisecam soda Lukavac, Global ispat koksna industrija Lukavac, Solana Tuzla i Dita Tuzla. Projekt financiralo Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva – 2008./2009.

Partner u projektu "Doprinosimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom"

 


Projekt proveden u 2 Srednje Ugostiteljsko-turističke škole na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona u školskoj 2008./2009. – Nosilac projekta je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo u partnerskoj saradnji sa Društvom za istraživanje i razvoj (DIR )Tuzla. Projekat financiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Projekt "Priprema postojećih preduzeća za dobivanje okolinskih dozvola"

 


Projekt proveden u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla 2007 god. Projekt financirala Vlada Tuzlanskog kantona .

Projekt "Projektni pristup uvođenje sistema kvaliteta u građevinske firme Udruženja za građevinarstvo KPK Tuzla"

 


Projekt proveden u Kantonalnoj privrednoj komori  Tuzla 2006 godine u partnerskoj saradnji sa Asocijacijom za kvalitet BiH . Projekt finansirala Vlada Tuzlanskog kantona.

0 0